اندازه‌گیری متراژ بالا

اندازه‌گیری متراژ بالا می‌تواند برای شما کاری دشوار باشد. بااین‌وجود به کمک پوکه معدنی کریمی جای نگرانی نخواهید داشت.

ضمن توجه به نوسانات ممکن در وزن پوکه، توجه داشته باشید که واحد فروش پوکه بر اساس وزن متراژ است. متراژ بار ارسالی ما توسط تعداد پاکت‌های بار شده اندازه‌گیری می‌شود و با ضرب در اندازه هر پاکت بار لودر به متراژ مکعب مبدل می‌شود.

برای دریافت متراژ دقیق بار و اطمینان از صحت محاسبه، مشتریان گرامی بایستی به شرح زیر عمل کنند: ابتدا پوکه را تخت نموده و سپس با شمشه‌کشی آن را فرمول زیر اندازه بگیرند. برای محاسبه متراژ بار، طول و عرض و ارتفاع به‌صورت زیر است:

طول × عرض × (ارتفاع + ۱۰ سانت نشست بار)

این روش محاسبه به شما امکان می‌دهد تا متراژ دقیق و واقعی بار را ارائه داده و از صحت محاسبه‌ها اطمینان حاصل نمایید.